Dendako bilatzaile aurreratua

Hizkuntza gutxiagotuak jagon, euskaraz bizi

Alemán Astiz, Sagrario / Coyos, Jean-Baptiste

Argitaletxea: Euskaltzaindia


Urtea: 2021
ISBN: 978-84-121889-8-1
Bilduma: Jagon 21
Deskripzioa
Soziolinguistikan adituek, hizkuntza gutxituen egoerari buruz, batik bat euskara, emandako hitzaldiak artikulu gisa aurkezten dira liburu honetan:Mikel Zalbide: “Euskaltzaindiaren ehun urteko jagon-lana: zenbait mugarri”Joan A. Argenter: “Diversidad lingüística, diversidad lingüística en España y academias: ecologías, regímenes, instituciones”Elena Chiocchetti: “Language rights and minority language development in Italy: examples from the central Alpine arc”Jeroen Darquennes: “Reversing Language Shift in European language minority settings: a tentative general outline of contemporary challenges and strategies”Henrique Monteagudo: “La Real Academia Galega y la gestión de la diversidad lingüística”Joseba Lozano: “Eusko Jaurlaritzaren ekimena herritarren hizkuntza-eskubideen defentsan”Jean-Guy Talamoni: “De la création d’un champ littéraire à une politique de normalisation linguistique”Alain Viaut: “Incidence de la transfrontalité sur le statut d’une langue minoritaire : approche comparative du cas du basque”Juan Carlos Moreno Cabrera: “Análisis ideológico del concepto de ‘lengua regional europea’ y sus consecuencias glotopolíticas.Paul Bilbao: “Hizkuntza-eskubideen gaineko irakurketak. Euskararen kasua, Eskubideak erdigunera”Juanjo Alvarez: “Euskararentzako legeak. Una nueva gobernanza para el euskera en el siglo XXI”

Antzeko produktua