Bilaketa aurreratua

Arkitektura eta hirigintzako gidaliburua leku seguruak sortzeko : oinarrizko kontzeptuak eta gomendioak = Guía de arquitectura y urbanismo para generar lugares seguros: conceptos básicos y recomendaciones

Collantes Gabella, Ezekiel

Argitaletxea: Euskal Herriko Unibertsitatea

2021

978-84-1319-351-9

Bilduma: Ikertuz

Deskripzioa

Segurtasunik ezaren pertzepzioa edo delituarekiko beldurra pertsona batek delitu baten biktima izateko duen beldurra edo izua da. Segurtasunik ezaren pertzepzioa oztopo psikologiko bat da, eta gure portaera mugatzeaz gain, hainbat eratako egoera emozionalak, jarrerak edo pertzepzioak eragiten ditu. Alderdi indibidualean, delituarekiko beldurrak berekin dakar askatasun pertsonalaren mugatzea, bakartze soziala eta konfiantza pertsonalik eza. Horrek, aldi berean, aldaketa fisiologiko kaltegarriak (gaixotasun fisikoak, adibidez), ondorio psikologikoak (depresioa, besteak beste) eta jokamolde aldaketak eragin ditzake. 

Urteko produktuak