Programación

Ez gara neutralak: ARGIAren kazetaritza, zenbait historia, ideia eta praktikaren bidez azaldua

      

Participante: Gorka Bereziartua Mitxelena

Organizador: Argia

Libro sobre el periodismo de ARGIA, proyecto que cumple 100 años. 

Volver